Dolores Ross benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Tijdens de viering van het 60-jarig bestaan van de vakgroep Nederlands aan SSLMIT aan de Universiteit van Triëst (Italië) op 14 december is Dolores Ross tot haar grote verrassing benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hiermee werd zij gehuldigd voor haar jarenlange gepassioneerde inzet voor de studie Nederlands in Italië.

Dolores werd in bijzijn van collega’s, vrienden en familie geridderd door de ambassadeur van Nederland in Italië, Willem van Ee. Hij prees haar onmisbare bijdrage aan de verspreiding van de Nederlandse taal en cultuur in Italië.

Terug