Alumnibijeenkomst in Lissabon

Op 30 november j.l. vond voor het eerst een nationale bijeenkomst plaats van oud-studenten Nederlands in Portugal. De Ambassadeur van Nederland in Portugal, Margriet Leemhuis, stelde de residentie beschikbaar voor dit evenement. Een dertigtal alumni kwam bij elkaar om oud-studiegenoten en -docenten terug te zien, om herinneringen op te halen, maar ook om nieuwe mensen te leren kennen en om in korte brainstormsessies na te denken over wat een alumni-netwerk zou kunnen betekenen voor de Neerlandistiek in Portugal. Twee alumni presenteerden hun recente publicaties: Susana Canhoto vertelde over haar Portugese vertaling van het jeugdboek Schaduw van de Leeuw van Linda Dielemans: A Sombra do Leão (Trebaruna) en Edmundo Rosa las voor uit zijn boek Deus foi de férias (Oficina do Livro).

Als vervolg op deze bijeenkomst zullen alumni volgende week een enquête toegestuurd krijgen. Doel hiervan is om ideeën voor een dynamisch netwerk te verzamelen.

Terug